Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so (SHrL)

(tot 11 mei 2012: Sociale Woningen van Landen - cvba)

 

WELKOM

  SHrL is een door de Vlaamse regering erkende sociale huisvestingsmaatschappij die thans in de regio Landen een 500-tal woongelegenheden (eengezinswoningen en appartementen) aan sociale prijzen ter beschikking stelt.

U vindt hierna de nodige informatie voor het huren van een van deze sociale woningen:
aan welke voorwaarden een huurder moet voldoen, welke typen van woongelegenheden te huur worden aangeboden, waar deze woningen gelegen zijn en op basis waarvan de huurprijzen ervoor bepaald worden.

In een nabije toekomst zal SHrL ook koopwoningen aanbieden. Waar deze woningen zullen gelegen zijn, hoe en tegen welke voorwaarden men deze woningen zal kunnen kopen, wordt eveneens toegelicht.

Een aparte rubriek is gewijd aan de lopende projecten waarmee wij binnen afzienbare tijd op een 4-tal plaatsen ons aanbod aan huur- en koopwoningen zullen uitbreiden.

Tenslotte wordt ook informatie verstrekt over onze maatschappij, haar organisatie en werking en hoe u met ons in contact kunt komen.

Natuurlijk kan over dit alles steeds nadere informatie bekomen worden bij onze diensten.

 

De raad van bestuur van SHrL